Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija

Uronimo...

Home > Psihoterapija

Psihoterapija

Geštalt psihoterapija je jedan od smjerova u psihoterapiji koja polazi od pretpostavke da smo svi rođeni s potencijalom da živimo kreativan i ispunjavajući život, da uživamo u odnosu s drugim ljudskim bićima, da se suočavamo s poteškoćama i rješavamo probleme koje nam život donosi. Međutim, često se dogodi da neka naša životna iskustva ometu te prirodne procese i tada ostajemo "zarobljeni" u nekom obrascu ponašanja ili vjerovanja o sebi koji nam smeta da kvalitetno živimo svoj život. Tehnike i metode geštalt terapije promatraju proces otkrivanja sebe, odnosa sa drugima i okolinom kroz direktno iskustvo kojima osoba širi svoje granice i svjesnost i čime postiže zadovoljstvo i osjećaj smisaonog i ispunjujućeg života.

Što to znači?
Geštalt pristup ne gleda na čovjeka kao nekog sa kojim nešto ne valja, već kao pojedinca koji se prilagodio na okolnosti svog života stvarajući ga na sebi svojstven način. Takav rad predstavlja specifičan način učenja o sebi, koje donosi dugoročnu pozitivnu promjenu u životu. Temelji se na povjerenju u zdrave kapacitete i sposobnosti pojedinca da svoje osobne i životne teškoće iskoristi kao priliku za osobni rast i napredak. Geštalt psihoterapija omogućava rješavanje aktualnih životnih problema i dovršavanje "nezavršenih poslova" iz prošlosti, što dovodi do oslobađanja energije za potpuniji i kvalitetniji život u sadašnjosti.

Ciljevi terapije su sazrijevanje i daljnji rast osobe, doživljaj sebe kao cjelovite i potpune osobe u kojoj su objedinjeni osjeti, misli, emocije i tijelo. Radi se na prihvaćanju odgovornosti za ono što radimo, kao i za ono što ne radimo za sebe.

Tehnike kojima se služimo u procesu rada su vrlo raznolike i kreativne od fotografija i glazbe, vizualizacija do asocijativnih karata, mirisa i okusa, crtanja i drugog kreativnog izražaja, rada na snovima i bajkama te mnoge druge.

Niti jedna seansa nije ista, jer se stvara i razvija kroz autentičan susret i jedinstveni trenutak koji nastaje između klijenta i terapeuta.

Pogledajte ovdje kada je dobro krenuti na psihoterapiju.

Individualna psihoterapija
Psihoterapija parova
Grupna psihoterapija

Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Za mnoge od nas odnos sa terapeutom može biti naše prvo iskustvo da nas neko istinski vidi, čuje i razumije kao jedinstvene osobe. Ovo iskustvo je umirujuće i ljekovito samo po sebi. Oni koji nisu imali ovo iskustvo sa ljudima pored kojih su odrastali imaju ga priliku doživjeti kroz proces terapije. Iskustvo da nas netko istinski prihvaća pomaže nam da učimo prihvatiti sebe, da istinski osluškujemo svoje autentične potrebe i da damo sebi podršku da postupamo u skladu sa njima.
Sa zahvalnošću i poštovanjem klijenta podržavam u bivanju u sadašnjem trenutku, u istraživanju sebe, svojih doživljaja, tijela i emocija kao i u istraživanju prošlih iskustava koji daju smisao onome što je postao. To je mjesto na kojem smijemo biti onakvi kakvi zaista jesmo bez straha da će nas netko osuđivati ili odbaciti i sigurni u potpunu zaštitu privatnosti.

Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija Parovi

Psihoterapija parova

Kad je odnos obilježen stalnim sukobima ili glasnim tišinama, nepoštovanjem integriteta osoba u odnosu, nerazumijevanjem, udaljenosti, neintimnosti, nepreuzimanjem odgovornosti za sebe ili pretjeranim preuzimanjem odgovornosti za drugoga, javlja se nezadovoljstvo koje može dovesti do poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju, a u nekim slučajevima i do nekontrolirane agresije, depresivnosti, anksioznosti i drugih psihičkih poremećaja koje se neminovno odražavaju na sve aspekte života.
Kao terapeut, ovdje sam da pomognem u kreiranju drugačije komunikacije i dinamike para. Bilo da se radi o nastojanju da se prebrode poteškoće, bilo da se radi o podršci u integriranju dosadašnjeg iskustva i podržavanju jednog dostojanstvenog razilaženja. Koji god bio željeni smjer, cilj terapije je rast i razvoj svakog člana para.

Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija

Snaga grupe je velika, iskustvo da i druge osobe imaju sličnih tegoba ili izazova može biti oslobađajuće. U grupi učimo jedni od drugih, ogledavamo se u drugima, upoznajemo kako nas drugi vide, kako naše riječi djeluju na druge. Ugledavamo način na koji odustajemo od sebe ("potčinjavamo se") ili zanemarujemo druge, kako stvaramo pretjeranu ili premalu distancu između sebe i drugih. Iskustvo grupe postaje sve više dio nas, pobuđujući osjećaj pripadanja, doživljaj zadovoljstva primanja i davanja, usavršavanja komunikacije, kao i lakšeg i nesputanog izražavanja emocija prema drugima. Postepeno nam omogućuje da se na zdraviji način suočavamo sa svakodnevnicom, gradimo iskrene i bliske odnose i živimo ispunjeniji život.